Przejdź do strony z kontaktem
Przejdż do menu

Organizatorzy konferencji ISBA 2023

Fundacja IMAGO

Poznaj Fundację Imago

FUNDACJA IMAGO – działa od 2009 r. Fundacja jest krajowym liderem w rozwoju usług asystenckich i wytchnieniowych, realizatorem 6 krajowych programów usług
w 2 województwach dla ok. 450 osób rocznie, organizacją sieciująca współpracę krajową
i międzynarodową. Fundacja szkoli kadry, inicjuje projekty naukowo-badawcze
o charakterze innowacji, jest wiarygodnym partnerem administracji publicznej w kreowaniu polityki społecznej. Fundacja wdrożyła już ponad 100 inicjatyw projektowych ze środków krajowych i zagranicznych. Aktywnie działa jako członek międzynarodowych i krajowych organizacji tj. International Short Break Association, Koalicja na rzecz usług asystenckich.
Więcej na www.fundacjaimago.pl

 

Zarząd Fundacji IMAGO

Piotr Kuźniak
Prezes Fundacji IMAGO

Piotr Kuźniak– doświadczenie zdobył pracując w każdym z trzech sektorów gospodarki:

  • biznes: realizacja usług consultingowych i HR dla sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (business development, rozwój zasobów ludzkich, pozyskiwanie środków na inwestycje),
  • NGO: realizacja projektów społecznych i doradztwa dla JST, współpraca międzynarodowa,
  • JST: zarządzanie jednostką miejską i projektami w jednostce gminy.

Od 16 lat realizuje projekty społeczne, od 10 lat zarządza fundacją. W pracy zawodowej preferuje wdrażanie nowych rozwiązań, kreowanie zmian, działania łączące elementy z różnych dziedzin i obszarów, współpracę w krajowych i międzynarodowych sieciach. Jest inicjatorem pozarządowych i samorządowych programów usług asystenckich i wytchnieniowych oraz ponad 100 inicjatyw projektowych w obszarze wsparcia os. z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Pełni funkcję Prezydenta International Short Break Association, członka zarządu Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Przewodniczącego Woj. Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, członka Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną BONITUM

Poznaj Bonitum

BONITUM - Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną - powstało w 2014 r. z inicjatywy rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2018 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy BONITUM, organizuje asystenturę i opiekę wytchnienia. Tworzy integracyjne wyjazdy turystyczne, współpracuje z drużyną harcerską, bierze udział w licznych zawodach Olimpiad Specjalnych, współpracuje przy projekcie Trener Pracy. Jest obecne podczas konferencji naukowych i projektów międzynarodowych Współtworzy filmy nagradzane na wielu festiwalach
Więcej na www.bonitum.org

 

Zarząd Bonitum

Aleksandra Ciechanowicz
Prezes Stowarzyszenia Bonitum

Absolwentka (magister) pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, studiów Marketingu na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowych studiów Zarządzania Oświaty na Politechnice Wrocławskiej oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu projektów dla organizacji pozarządowych.

Założycielka i Prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM, którego działalnością jest praca na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Stowarzyszenie wspiera działania rodziców w walce o prawa i lepsze jutro dla ich dzieci, dużo miejsca poświęcając  organizowaniu pomocy w przystosowaniu ONI do samodzielnego życia w społeczeństwie poprzez aktywność w obszarze społecznym, zawodowym, rodzinnym i zdrowotnym. Stowarzyszenie stworzyło Środowiskowy Dom Samopomocy Bonitum, który objął stałą opieką 30 dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie a obecnie zainicjowało stworzenie Wrocławskiego Centrum Społecznego, które obejmie swoimi działaniami obszar mieszkania, pracy chronionej i rehabilitacji ONI oraz osób starszych.

Przez kilka lat była dyrektorem Wrocławskiej Placówki Oświatowej, właścicielem szkoły językowej Leader English. Od ponad dwudziestu lat jest właścicielką firmy WES.expert zajmującej się tworzeniem środowiska pracy, sprzyjającego osiąganiu celów biznesowych.

Fundacja “Potrafię Pomóc”

Poznaj Fundację Potrafię Pomóc

FUNDACJA POTRAFIĘ POMÓC - Fundacja „Potrafię Pomóc” na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z wadami rozwojowymi - działa od 2008 roku z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i z chorobami rzadkimi. Fundacja wspiera całe rodziny: dzieci, młodzieży, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, chorobami rzadkimi
i ultrarzadkimi. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu działają m.in.: unikatowe w skali kraju Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego, Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej, Instytut Dostępności, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci oraz pierwsza w Polsce Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnościami. W 2021 roku Fundacja wsparła około 10 tysięcy pacjentów oraz podopiecznych z całej Polski i z zagranicy.
Więcej na:
www.potrafiepomoc.org.pl
www.centrum.potrafiepomoc.org.pl

 

 

Zarząd Fundacji Potrafię Pomóc

Adam Komar
Prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”

Adam Komar jest prezesem i założycielem wrocławskiej Fundacji „Potrafię Pomóc”. Organizacja wspiera dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, chorobami rzadkimi, ultrarzadkimi oraz ich najbliższych. Impulsem do założenia, wspólnie z innymi rodzicami, w 2008 roku Fundacji - były narodziny jego syna, osoby z niepełnosprawnością.

Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu działają: unikatowe w skali kraju Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. B. Skrzyńskiego, Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny oraz Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci, Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej i Instytut Dostępności.

Fundacja oraz jej prezes byli wielokrotnie nagradzani za działalność społeczną. Fundacja otrzymała m.in. trzy statuetki „Lodołamaczy”. Adam Komar został wyróżniony Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. M. Lisa, Nagrodą Wrocławia 2022 czy tytułem „Lodołamacz Specjalny”.

Fundacja Ładne Historie

Poznaj Fundację ładne Historie

Fundacja Ładne Historie działa na Dolnym Śląsku. Działamy w obszarze kultury, edukacji, animacji i dostępności.  Realizujemy autorskie programy dla dzieci i młodzieży (“Lato na podwórku w Świdnicy i Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu), kreatywne warsztaty i inspirujące spotkania dla dorosłych i osób starszych (Plac Grunwaldzki OD NOWA we Wrocławiu). Ważnym obszarem naszej pracy jest dostępność kultury i turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin (“Łączą nas góry”) - tworzymy programy z obszaru opieki wytchnieniowej i turystyki społecznej, obejmujące nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim ich rodziny. Inspirujemy do współdziałania, wzbudzamy kreatywność i zachęcamy do tworzenia, uczymy wzajemnego szacunku i empatii, mobilizujemy lokalne społeczności i tworzymy wciąż rosnącą grupę osób, które chcą zrobić coś dla innych.

Wspólnym mianownikiem tych działań są społeczności lokalne - stąd zakres celów pożytku publicznego w naszym statucie jest tak szeroki, aby umożliwiał odpowiadanie na ich zróżnicowane i zmieniające się w czasie potrzeby. Są to także działania międzykulturowe, niezbędne w pracy na rzecz wspólnot lokalnych - zwłaszcza obecnie. Wierzymy w ideę sąsiedztwa jako spoiwa i odnośnika dla wzajemnych relacji i wcielamy ją aktywnie, czy to realizując podwórkowe zajęcia w Świdnicy, czy prowadząc Centrum Aktywności Lokalnej na os. Pl. Grunwaldzki we Wrocławiu.

Fundacja Ładne Historie powstała w 2016 roku. Naszym strategicznym celem jest m.in kreowanie zmiany w myśleniu o edukacji i integracji społecznej, a także rozwijanie nowych narzędzi służących ich realizacji. Nasze działania nie ograniczają się do jednorazowych przedsięwzięć, polegają na trwałej, wieloletniej współpracy mającej na celu budowanie sieci partnerstw na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym. Mamy doświadczenie w realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji kulturalnej i rewitalizacji społecznej, w tym min. finansowanych przez MKiDN, NCK, NIW, Fundację PZU, środki samorządowe, fundusze Norweskie i środki EOG. Dwukrotnie uczestniczyliśmy w Szkole Fundraisingu PEF prowadzonej przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich, kończąc oba kursy z wyróżnieniem, braliśmy też udział w kursie menedżerskim PROMENGO.

Kluczem do efektywnego działania jest dla nas współpraca z partnerami – ngo, instytucjami i firmami. Jesteśmy inicjatorem i liderem partnerstwa lokalnego na osiedlu Plac Grunwaldzki, zrzeszającego obecnie 17 podmiotów, w tym Radę Osiedla, MOPS, Bibliotekę, Pasaż Grunwaldzki (galeria handlowa), dwie spółdzielnie socjalne, szkoły, organizacje pozarządowe. Jesteśmy aktywnym członkiem SCAL Wrocław, Sieci Centrów Aktywności Lokalnej jednocześnie współkoordynując pracę sieci. Jesteśmy sygnatariuszami ogólnopolskiego Partnerstwa na rzecz Dostępności i traktujemy to zobowiązanie serio, dbając o dostępność na poziomie: programu, informacji, uczestnictwa. Normy, które od tego roku są obowiązkowe zgodnie z nową ustawą o dostępności, u nas obowiązywały od dawna. 

Jesteśmy inicjatorami ogólnopolskiej Sieci Aktywnego Wytchnienia, zrzeszającej instytucje i podmioty zajmujące się m.in turystyką wytchnieniową. Aktualnie sieć zrzesza 40 podmiotów z całej Polski.

Zarząd Fundacji Ładne Historie

Maria Zięba
Prezeska zarządu fundacji

Animatorka kultury, doradczyni organizacji pozarządowych, koordynatorka projektów, społeczniczka, badaczka, fundraiserka. Autorka cyklu publikacji Sztuka Fundraisingu. Członkini Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. W 2016 i 2021 roku stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2016 roku prezeska Fundacji Ładne Historie. Absolwentka 2 poziomów Szkoły Fundraisingu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

 

Informacje

Organizator konferencji
Kierownictwo konferencji

Piotr Kuźniak
Email: isba.shortbreak@gmail.com
Telefon: +48 691 270 754

Magdalena Stempska
Email: isba2023@fundacjaimago.pl
Telefon: +48 665 552 887

Magda Mielczarek
isba.shortbreak@gmail.com
+48 516 718 109

Kontakt

Email: isba.shortbreak@gmail.com
Telefon: +48 691 270 754

Obserwuj nas
Subskrybuj Newsletter
Napisz wiadomość

Masz jakieś pytania, napisz do nas!

© ISBA

COOKIES - ZASADY UŻYWANIA

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce

Dowiedz się więcej o tym jak używamy plików cookies.